A random story

A random story
Photo by aboodi vesakaran / Unsplash

For some random person,.

Em luôn bảo chúng ta như hai đường thẳng song song, không thể nào tìm được một điểm chung.
Thật ra anh luôn cố gắng tiến về phía em.
Nhưng anh càng tiến đến, thì em lại càng bước ra xa anh hơn.

Để đến bây giờ, chúng ta đã là hai đường tròn đồng tâm.
Nhưng em biết không, chỉ cần dịch tâm đường tròn đi một tí, thì giữa chúng sẽ có nhiều hơn một điểm chung.
Cũng như nếu đường tròn nhỏ chịu mở rộng lòng mình hơn, thì hai đường tròn sẽ có vô số điểm chung.

"Who can say where the path will go? Philosophers guess but they just don't know.."