Quotes

"A person who never made a mistake never tried anything new." - Albert Einstein
“Actually, really knowing someone doesn't mean anything, people change...” - Chungking express (1994)
Người đi, một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. - Hàn Mặc Tử

Tấp tểnh người đi tớ cũng đi
Cũng lều cũng chõng cũng đi thi
Tiễn chân, cô mất hai đồng chẵn
Sờ bụng, thầy không một chữ gì! - Tú Xương

"Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi" - Lỗ Tấn

"Số phận chỉ tương trợ người can đảm."
"Đừng bao giờ tìm gió trên cánh đồng. Thật vô ích khi cố kiếm tìm những điều đã mất." - Jeffrey Archer